Dé Domhnaigh 24 Iúil 2016

Ráidheachas an Fheadha -241241 - “Ceathrar 'na rith,
Ceathrar ar crith,
Beirt a' teanamh 'n eolais, agus lóibín (?) ar deireadh.” (.i. bó bhainne 'na rith.) - Sean-Tomhas

“Ceathrar ina rith,
Ceathrar ar crith,
Beirt ag déanamh an eolais, agus lóibín (?) ar deireadh.” (.i. bó bhainne 'na rith.) - Sean-Tomhas

“Four running,
Four shaking,
Two leading the way, and 'running cows milk' at the end.” (i.e. Running cows milk.) - an Old-Riddle

Dé Domhnaigh 17 Iúil 2016

Ráidhteachas an Fheadha - 240240 - “Falc na Beultaine agus tart Lughnasa” - 'sé an aimsear le h-aghaidh an ghóirt (falc – flood.) (le h-aghaidh an ghóirt [i. An ghuirt] – for the tillage).

“Folc na Bealtaine agus tart Lúnasa” - is é an aimsir le haghaidh an ghoirt 

“The May flood and an August drought” - that is the weather for the tillage (lit. field). 

Dé Céadaoin 13 Iúil 2016

Ráidhteachas an Fheadha - 239
239 - “'Nois, a mhic, bain amach leat go gasda.”
“Bhain sé amach, brághad a chinn.”
“He made of as hard as he could”

“Anois, a mhic, bain amach leat go gasta.”
“Bhain sé amach, bráid a chinn.”

Now son, go you on out quickly.
He made of as fast as he could.