Dé Sathairn 6 Lúnasa 2016

Ráidheachtas an Fheadha - 241241 - “Ceathrar 'na rith,
Ceathrar ar crith,
Beirt a' teanamh 'n eolais, agus lóibín (?) ar deireadh.” (.i. bó bhainne 'na rith.) - Sean-Tomhas
“Ceathrar ina rith,
Ceathrar ar crith,
Beirt ag déanamh an eolais, agus lóibín (?) ar deireadh.” (.i. bó bhainne 'na rith.) - Sean-Tomhas
“Four running,
Four shaking,
Two leading the way, and 'running cows milk' at the end.” (i.e. Running cows milk.) - an Old-Riddle

Dé Luain 1 Lúnasa 2016

Ráidhteachas an Fheadha - 242


242 – “Madadh ruadh rangáin
’Na suidhe le cois an bhancáin,
Tá dhá sgiathán deug air,
Agus chan-fheil ach’ cos amháin. (.i. an raithneach.)”
-          Sean Tomhas.


Madadh rua rungáin[i]
’Na suí le cois an bhancáin,
Tá dhá sciathán déag air,
Agus níl ach cos amháin. (.i. an raithneach.)
-          Sean Tomhas
A fox (lit. a red dog) of the river bank
Sitting beside the bank,
It has twelve arms,
And it has only one leg. (i.e a fern)
-          An old riddle


[i]                FGB < runga

Dé Domhnaigh 24 Iúil 2016

Ráidheachas an Fheadha -241241 - “Ceathrar 'na rith,
Ceathrar ar crith,
Beirt a' teanamh 'n eolais, agus lóibín (?) ar deireadh.” (.i. bó bhainne 'na rith.) - Sean-Tomhas

“Ceathrar ina rith,
Ceathrar ar crith,
Beirt ag déanamh an eolais, agus lóibín (?) ar deireadh.” (.i. bó bhainne 'na rith.) - Sean-Tomhas

“Four running,
Four shaking,
Two leading the way, and 'running cows milk' at the end.” (i.e. Running cows milk.) - an Old-Riddle

Dé Domhnaigh 17 Iúil 2016

Ráidhteachas an Fheadha - 240240 - “Falc na Beultaine agus tart Lughnasa” - 'sé an aimsear le h-aghaidh an ghóirt (falc – flood.) (le h-aghaidh an ghóirt [i. An ghuirt] – for the tillage).

“Folc na Bealtaine agus tart Lúnasa” - is é an aimsir le haghaidh an ghoirt 

“The May flood and an August drought” - that is the weather for the tillage (lit. field).