Dé Céadaoin 28 Samhain 2012

Ráidhteachas an Fheadha - 245


(Deirtear do’n té a rachas amach ar asdar fada) :-
“Go gcuiridh Dia an t-ádh ort, a’s go sábhailidh Sé
               thú ar d’aimhleas!”
“Go gcúitighidh Dia do bheannacht!”

(Deirtear don té a rachaidh amach ar astar fada) :-
“Go gcuiridh Dia an t-ádh ort, agus go sábhála Sé
               thú ar d’aimhleas!”
“Go gcúití Dia do bheannacht!”

(Said to a person who will go on a long journey) :-
“May God grant you luck, and may He save you from harm!”
“May God reward your blessing!”


No comments:

Post a Comment

Fáilte roimh thuairimí / cheisteanna