Dé Sathairn 15 Meitheamh 2013

Ráidhteachas an Fheadha - 243

243 – “Tobar fíor-uisge i lár a’ bhaile,
Ceithre glais órdha,
Agus comhrá dhruidte.” (.i. úithche bó – úth bó.)
-          Sean Tomhas

“Tobar fíor-uisce i lár an bhaile,
Ceithre glais órga,
Agus comhrá dhruidte.” (.i. úth bó.)
-          Sean Tomhas

“A source of fresh water in the centre of the home,
Four golden streams,
And a closed conversation.” (A cow’s udder / elder)

-          An old riddle

No comments:

Post a Comment

Fáilte roimh thuairimí / cheisteanna